Urgentiewijzer Triada: gemeente Epe, Heerde en Hattem


Welkom op de urgentiewijzer voor de gemeente Epe, Heerde en Hattem
U kunt hier urgentie aanvragen voor de volgende woonplaatsen binnen deze gemeenten: Epe, Vaassen, Oene, Emst, Heerde, Wapenveld, Veessen en Hattem.

Inschrijving als woningzoekende
Om urgentie te krijgen, moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij Triada Inschrijven - Triada. Zonder inschrijving kunt u geen aanvraag doen. U kunt wel kijken in deze urgentiewijzer of u in aanmerking komt voor urgentie.


Wat moet u doen?
Vul de urgentiewijzer helemaal in. In deze urgentiewijzer zijn de voorwaarden verwerkt die gelden voor een urgentieverklaring. Uit het invullen kan komen dat u waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een urgentie. Dit betekent dat u dan niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. Een urgentie aanvragen is in dat geval ook niet zinvol. Voldoet u wel aan alle voorwaarden, dan kunt u zich verder aanmelden.

U kunt altijd een aanvraag indienen nadat u de urgentiewijzer heeft doorlopen. U kunt zich aanmelden, documenten uploaden en de kosten (€ 75,00) betalen.

Om een aanvraag voor urgentie in te dienen, heeft u minimaal de volgende gegevens nodig:

  • Laatste inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle gezinsleden 18+ (deze vindt u door in te loggen bij Mijn belastingdienst).
  • Laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie van alle gezinsleden 18+.
  • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de probleemsituatie met uw huidige woning te maken heeft.
  • Als u in een huurwoning woont: kopie van uw huurcontract.
  • Als u in een koopwoning woont: de jaaropgave van de hypotheekverstrekker en de WOZ beschikking koopwoning.
  • Bij relatieverbreking met kinderen jonger dan 21 jaar: Ouderschapsplan en bewijs van relatieverbreking.

Deze en andere gegevens kunt u tijdens het indienen van uw aanvraag in het systeem uploaden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn.

U ontvangt binnen 8 weken een besluit van Het Vierde Huis. Zijn niet alle stukken compleet? Dan kunnen wij uw aanvraag (nog) niet behandelen. De behandeltermijn van 8 weken (zoals dit staat in  artikel 4:13 van de AWB) wordt dan verlengd. Dit betekent dat het langer duurt voordat er een uitspraak is over uw aanvraag.

Wilt u na het lezen van deze informatie een aanvraag doen, klik hieronder dan op de knop Verder.